ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ GDPR

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ GDPR

Виконання інформаційного зобов'язання, що випливає зі змісту статей 13(1) та (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського  Парламенту  та  Ради від 27 квітня 2016 року.  про захист фізичних осіб   у зв'язку з обробкою  персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних далі - GDPR), нижче ми надаємо необхідну інформацію щодо обробки ваших персональних даних.

  1. Адміністратором ваших персональних даних є Центр соціального забезпечення в Рацибурзі в особі директора Центру соціального забезпечення в Рацибурзі, контактні дані: Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, тел.  

a)      У Центрі призначено співробітника із захисту даних.  Ви можете зв'язатися зі співробітником із захисту даних, надіславши електронний лист за такою адресою: iodo@ops-raciborz.pl

  1. Центр обробляє ваші персональні дані на основі наступних умов законності обробки даних, що є результатом Регламенту  (ЄС) 2016/679  Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року (GDPR):

a)      Суб'єкт даних дав згоду на обробку своїх персональних даних  для однієї або декількох конкретних цілей (стаття 6(1)(1)(1) (ЄС)  GDPR) у разі обробки додаткових даних, не передбачених законом, наприклад, номера телефону, електронної пошти;

b)      обробка необхідна для виконання юридичного зобов'язання, покладеного на контролера (стаття 6(1)(c) GDPR);

c)      обробка необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта даних або іншої фізичної особи (стаття 6(1)(d) GDPR);

d)      обробка необхідна для виконання завдання, виконаного в  суспільних інтересах або при здійсненні офіційних повноважень, покладених на контролера (стаття 6(1)(e) GDPR);

e)      обробка необхідна для виконання зобов'язань та здійснення конкретних прав Адміністратором або суб'єктом даних у сфері соціального захисту (стаття 9(2)(.b GDPR);

f)       обробка необхідна з міркувань, що становлять важливий суспільний інтерес, на основі законодавства Союзу або держави-члена, яке є пропорційним досягненню мети, поважає суть права на захист даних і передбачає відповідні та конкретні заходи для захисту основних прав та інтересів суб'єкта даних (стаття 9(2)(g) GDPR).

Відповідно до національного законодавства, правовою основою для обробки може бути:

a)      Закон від 12 березня 2022 року  про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави,

b)      Закон від 12 березня 2004 року  про соціальну допомогу,

c)      Постанова Ради  Міністрів України від 15 жовтня 2018 р. No 140  про створення багаторічної урядової програми «Харчування в школі вдома» на 2019-2023 роки,

d)      Закон від 14 червня 1960 року  Кодекс адміністративного судочинства,

e)      Закон від 29 липня 2005 року  щодо протидії домашньому насильству,

f)       Закон від 28 листопада 2003 року  на користь сім'ї,

g)      Закон від 4 квітня 2014 року  про встановлення та виплату надбавок для опікунів,

h)      Закон від 7 вересня 2007 року  про допомогу особам, які мають право на утримання,

i)        Закон від 27 серпня 2004 року  на медичні послуги, що фінансуються з державних коштів,

j)        Закон від 27 серпня 1997 року  про професійну  та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів,

k)      Закон від 7 вересня 1991 року  про систему шкільної освіти,

l)        Закон від 21 червня 2001 року  про житлові надбавки,

m)   Закон  від  9 червня 2011 року   про  підтримку сім'ї  та  систему прийомних сімей,

n)      Закон від 26 липня 2013 року  внесення змін до Енергетичного закону та деяких інших актів,

o)      Закон від 11 лютого 2016 року  на державну допомогу у вихованні дітей,

p)      Закон від 4 листопада 2016 року  про підтримку вагітних  жінок  і сімей «За життя»,

q)      Закон від 7 липня 2017 року  про внесення змін до деяких актів, пов'язаних з системами підтримки сім'ї,  

r)       Закон від 19 серпня 1994 року  про захист психічного здоров'я.

s)       Закон від 21 лютого 2019 року   внесення змін до деяких актів щодо  забезпечення застосування Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського  Парламенту  та  Ради від 27 квітня 2016 року  про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних),

t)       Регламент Міністра фінансів від 2 березня 2010 року  про детальну класифікацію доходів, витрат, доходів і витрат і ресурсів з іноземних джерел,

u)      Постанова Ради  Міністрів України від 30 травня 2018 р. No 80  про створення урядової програми «Добрий старт».

  1. У разі необхідності ваші персональні дані будуть надані іншим суб'єктам, уповноваженим на отримання інформації відповідно до закону та обробки персональних даних, і які повинні мати доступ до даних для виконання своїх обов'язків. Одержувачі даних будуть зобов'язані зберігати конфіденційність і  конфіденційність персональних даних під час процесу обробки.                  
  2. Ваші персональні дані не будуть передані в третю країну або міжнародну організацію.
  3. Ваші персональні дані не будуть оброблятися для автоматизованого прийняття рішень, вони не підлягатимуть профілюванню.
  4. У випадку, якщо надання ваших персональних даних є законодавчою або договірною вимогою, ненадання персональних даних призводить до неможливості  виконати запит, включаючи права та статутні зобов'язання Адміністратора, зазначені  в загальновизнаних законах,  зокрема тих, що перераховані в пункті 4.
  5. Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом періоду, що випливає з положень закону, зокрема Закону від 14 липня 1983 року.  про національні архівні ресурси та архіви та Положення Прем'єр-міністра від 18 січня 2011 року.  про службові інструкції, єдині фактичні списки файлів та інструкції щодо організації  та сфери роботи архівів компанії.
  6. Ви маєте право вимагати доступу до ваших даних і право на виправлення, видалення, обмеження обробки, право на передачу даних, право заперечувати проти персональних даних, надання яких є добровільним - право відкликати згоду на їх обробку в будь-який час без впливу на законність обробки, яка була зроблена на підставі згоди, висловленої до її відкликання. Заява про відкликання згоди на обробку персональних даних вимагає її подання в письмовій або електронній формі на електронну адресу iodo@ops-raciborz.pl.  Для реалізації вищезазначених прав ви можете повідомити до Центру соціального забезпечення в Рацибурзі або надіслати заяву на адресу Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, поштою або в електронному вигляді: iodo@ops-raciborz.pl. Орган місцевого самоврядування – Адміністратор персональних даних – без невиправданої затримки – і в будь-якому випадку протягом одного місяця з дня отримання запиту – надає суб'єкту даних інформацію про  дії  , вжиті у зв'язку з реалізацією вищезазначених прав.   при необхідності цей термін може бути продовжений ще  на два місяці через складність запиту або кількість запитів.  протягом одного місяця з моменту отримання запиту повідомити суб'єкта даних про таке розширення, вказавши причини затримки.
  7. Ви маєте право подати скаргу до Президента Управління із захисту персональних даних (00-193 Варшава, вулиця Ставкі 2), якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення GDPR.