Wypłata z kasy tut. Ośrodka w miesiącu czerwcu br.

Aktualizacja 23 czerwca 2020 r.

 

Informuje się, że wypłata z kasy tut. Ośrodka w dniu 26 czerwca br. (piątek) odbywać będzie się od godziny: 11.00. Przyjęty harmonogram wypłaty na ten dzień przedstawia się następująco:

 

11.00 – 11.45 instytucje

11.45 – 12.15 nazwiska rozpoczynające się na litery od A do G.

12.15 – 12.45 nazwiska rozpoczynające się na litery od H do Ł

12.45 – 13.00 przerwa na dezynfekcję

13.00 – 13.30 nazwiska rozpoczynjące się na litery od M do P.

13.30 – 14.00 nazwiska rozpoczynjące się na litery od R do S

14.00 – 14.30 nazwiska rozpoczynające się na litery od Ś do Z

14.30-14.45 dezynfekcja

 

Na teren obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk, w rękawicach ochronnych i maseczce. Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących
w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. W celu bezwzględnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania bezpieczeństwa zaleca się przychodzenie na wskazane powyżej godziny oraz prosi się o nie tworzenie kolejki przed Ośrodkiem.  

Jednocześnie przypomina się, żejeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:

 

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

 

W przypadku pytań Pracownicy tut. Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 32 415 26 50.

 

Wydawanie żywności dla osób posiadających skierowania w ramach programu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2019 w miesiącu maju odbywać będzie się wg następującego haromonogramu:

1 maja (piątek) w godzinach: 16.00-18.00

W pozostałe dni, tj. poniedziałki w godzinach 9.30-12.00 oraz piątki w godzinach: 16.00-18.00

Miejsce wydawania żywności: Racibórz ul. Londzina 18.

Szczegółowe informacje w zakresie Programu dostępne są na stronie Ośrodka pod linkiem: http://www.ops-raciborz.pl/aktualnosci/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014---2020--podprogram-2019.html

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.