Ogłoszenia - wypłata z kasy w dniu 27 marca 2020 r.

Zwracamy się z prośba o bieżące śledzenie zamieszczanych informacji

 

Aktualizacja 06.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 10 kwietnia (piątek) w godzinach od 14.00 realizowana będzie wypłata świadczeń z kasy tut. Ośrodka. Obowiązuje jak poprzednio porządek alfabetyczny przy wypłacie.

Nazwiska rozpoczynające się na litery od A do L od godz. 14.00 do 14.30

14.30-14.45 przerwa na dezynfekcję

Nazwiska rozpoczynające się na litery od Ł do Ż od godz. 14.45 do 15.15

Wejście na teren budynku Ośrodka możliwe jest po uprzedniej dezynfekcji rąk, założeniu rękawiczek i maseczki ochronnej.  

Podane godziny rozpoczęcia wypłat są godzinami orientacyjnymi. W celu zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa, po opuszczeniu budynku przez pobierającego świadczenie następować będzie dezynfekcja w pomieszczeniu (co trzecia osoba). Jeśli wśród osób pobierających są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

 

 

Jednocześnie pragnie  się poinformować (przypomnieć), iż kasa tut. Ośrodka czynna jest wyłącznie jeden raz w miesiącu w celu wypłaty świadczeń dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego. Aczkolwiek mając na uwadze obecną sytuację w kraju i ogłoszony na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz ograniczenia w zakresie działania banków a przede wszystkim konieczność dbania o zdrowie własne i innych prosi się o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który wypłacane będą należne świadczenia.

Natomiast należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

 

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.