Praktyczne informacje dla mieszkańców oraz organizacja pracy w Ośrodku w miesiącu sierpniu-wrześniu

Aktualizacja 24 września br.

Informuje się, że wypłata z kasy tut. Ośrodka w dniu 28 września br. (poniedziałek) odbywać będzie się od godziny: 12.00. Przyjęty harmonogram wypłaty na ten dzień przedstawia się następująco:

 

12.00 – 12.15 instytucje

12.15 – 12.45 nazwiska rozpoczynające się na litery od A do G.

12.45 – 13.15 nazwiska rozpoczynające się na litery od H do Ł

13.15 – 13.30 przerwa na dezynfekcję

13.30 – 14.00 nazwiska rozpoczynjące się na litery od M do P.

14.00 – 14.30 nazwiska rozpoczynjące się na litery od R do T

14.30 – 15.00 nazwiska rozpoczynające się na litery od V do Ż

15.00 - 15.15 dezynfekcja

 

Na teren obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk, w rękawicach ochronnych i maseczce. Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. W celu bezwzględnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania bezpieczeństwa zaleca się przychodzenie na wskazane powyżej godziny oraz prosi się o nie tworzenie kolejki przed Ośrodkiem.  

Jednocześnie przypomina się, że jeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:

 

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

 

W przypadku pytań Pracownicy tut. Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 32/415 2650.

 

 

Aktualizacja 7 września br.

Wypłata dodatku energetycznego w kasie tut. Ośrodka dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. (czwartek) w godzinach od 12 do 13.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie wypłaty

Na teren obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk, w rękawicach ochronnych i maseczce. Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. W celu bezwzględnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania bezpieczeństwa prosimy o nie gromadzenie się w kolejce przed Ośrodkiem od wczesnych godzin porannych.

Jednocześnie przypomina się, że jeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego.

Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

W przypadku pytań Pracownicy tut. Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 32 415 26 50.

 

 

Pragniemy poinformować, iż z uwagi na trwające procedury formalno-prawne przesunięciu ulega termin rozpoczęcia realizacji projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych” (termin otwarcia Dziennego Domu „przy Placu Wolności” oraz termin uruchomienia mieszkań wspomaganych).

Nowy okres realizacji projektu: październik 2020 – wrzesień 2022. Tym samym przesunięciu ulegają wszystkie zaplanowane w projekcie działania zarówno dot. rekrutacji uczestników projektu do Dziennego Domu „przy Placu Wolności” oraz mieszkańców mieszkań wspomaganych.  

Na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu będziemy informować Państwa na bieżąco o podejmowanych działaniach związanych z realizacją projektu, w szczególności mowa o: dokumentach wymaganych przy ubieganiu się o mieszkania wspomagane, zasadach i warunkach korzystania z Dziennego Domu „przy Placu Wolności”.

Ponadto na stronie bip Ośrodka zamieszczane będą ogłoszenia dotyczące rekrutacji kadry do Dziennego Domu „przy Placu Wolności”.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami tut. Ośrodka pod numerem telefonu: 32 415 26 50 oraz za pośrednictwem e-maila: sekretariat@ops-raciborz.pl

 

 

Aktualizacja 31 lipca 2020 r.

 

Informujemy, iż od 3 sierpnia br. praca w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych odbywać będzie się w systemie dwuzmianowym, tj.: od godziny 6.30-13.00 oraz od 13.15 - 19.45.Przewidziana jest przerwa w związku z przyjętym zmianowym systemem pracy.

Wskazane godziny pracy dotyczą w szczególności obsługi telefonicznej interesantów oraz możliwości dostarczania wniosków do skrzynki podawczej w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych. Bezpośrednia obsługa klientów w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych odbywać będzie się wyłącznie w następujących godzinach: 9.00 – 15.00

wg następujących zasad:

a)przyjęcie strony odbywa się w wyznaczonym miejscu z zachowaniem obowiązującego rygoru sanitarnego, po uprzedniej rejestracji w zeszycie wejść/wyjść.

b)podczas przyjęcia strony pracownik zachowuje odległość nie mniejszą niż 1,5 metra.

c)w jednym czasie na terenie Działu przebywać może wyłącznie jedna osoba z zewnątrz;

d) przyjęcie strony na terenie Działu następuje po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym na ustaloną godzinę;

e)strona wchodząca na teren Działu zobowiązana jest zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę i rękawice ochronne.

 

Z kolei praca w  siedzibie Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 1 odbywać będzie się wg dotychczasowych zasad, tj. w godzinach od 7.00-15.00 (poniedziałek, środa, czwartek), 7.00-16.00 (wtorek), 7.00-14.00 (piątek).

Bezpośrednia obsługa odbywa się wg następujących zasad:

a)przyjęcie strony w tut. Ośrodku odbywa się w wyznaczonym miejscu z zachowaniem obowiązującego rygoru sanitarnego, po uprzedniej rejestracji w zeszycie wejść/wyjść.

b)podczas przyjęcia strony pracownik zachowuje odległość nie mniejszą niż 1,5 metra.

c)w jednym czasie na terenie Ośrodka przebywać może wyłącznie jedna osoba z zewnątrz;

d) przyjęcie strony na terenie Ośrodka następuje po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym na ustaloną godzinę;

e)strona wchodząca na teren Ośrodka zobowiązana jest zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę i rękawice ochronne.

 

Asystenci Rodziny pracują w budynku przy ul. Londzina 46/9. Przyjęcie stron odbywa się wg zasad obowiązujących dla przyjęć w siedzibie Ośrodka.

 

 Dostarczanie korespondencji/skarg/wniosków do Ośrodka możliwe jest poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 1 (dotyczy również korespondencji kierowanej do Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, Asystentów Rodziny, Dziennego Domu Pomocy Społecznej).

Kontakt z Ośrodkiem możliwy jest również za pośrednictwem platformy e-puap: /OPSRaciborz/SkrytkaESP

 

Dyżur telefoniczny pracowników Ośrodka pełniony jest przez 7 dni w tygodniu od godziny 7.30 do godziny 19.00. Kontakt możliwy jest pod numerem telefonu 32 415 26 50.

 

Dostępne numery telefonów dla klientów Ośrodka: ul. Sienkiewicza 1
PUNKT DS. PIERWSZEGO KONTAKTU- centrala

tel. 32 415 26 50

tel. 32 419 06 42

tel. 32 419 06 43

Fax 32 419 06 59

e-mail do Ośrodka Pomocy Społecznej: sekretariat@ops-raciborz.pl

link do strony Ośrodka Pomocy Społecznej: www.ops-raciborz.pl

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH  
ul. C. Skłodowskiej 5/1 b adres do korespondencji 47-400 Racibórz ul. Sienkiewicza 1

tel. 32 417 10 46

tel. 32 417 10 47

tel. 32 417 10 53

Fax 32 415 98 37

e-mail do Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych: swiadczenia.rodzinne@ops-raciborz.pl; stypendia@ops-raciborz.pl;

Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Specjalistycznej

Asystenci rodziny

47-400 Racibórz ul.Londzina 46/9

(adres do korespondencji 47-400 Racibórz ul. Sienkiewicza 1)

tel. 32/414 0554

 

Do odwołania wstrzymana pozostaje działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ocickiej 13a .

 

Pozostał informacje:

Kasa tut. Ośrodka czynna jest wyłącznie jeden raz w miesiącu w celu wypłaty świadczeń dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego. W dalszym ciągu prosi się o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który wypłacane będą należne świadczenia. Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, iż wszelkie zapytania związane z procedurą "Niebieskiej Karty" należy kierować do dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zgodnie z rejonem zamieszkania. Termin powrotu do procedur zwyczajowo mających miejsce, zostanie podany do Państwa wiadomości na stronie Ośrodka.

 

Link do strony Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu: https://psseraciborz.pis.gov.pl/ Całodobowy telefon dotyczący koronawirusa: 604 106 359

W Raciborzu funkcjonuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. do centrum: 606 878 220 e-mail: zk@um.raciborz.pl

Link do strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

Link do aktualnych informacji w zakresie bezpieczeństwa i obowiązujących zaleceń: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Informacje w zakresie realizacji e-recept dostępne są na wiarygodnych portalach internetowych. W przypadku wątpliwości bądź problemów z realizacją e-recepty zachęcamy do odwiedzenia strony pacjent.gov, która dostępna jest pod linkiem: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta na której znajdą Państwo niezbędne informacje w tym zakresie.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiono specjalną platformę, na której za pomocą formularza można zgłaszać chęć pomocy. Platforma dostępna jest pod następującym  linkiem:  https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat Poniżej instrukcja zgłaszania chęci pomocy: Wybierz województwo z wykazu poniżej i na liście adresowej znajdź ośrodek pomocy społecznej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Zadzwoń do ośrodka, powiedz, kiedy i jak możesz pomóc, podaj swoje dane kontaktowe. Możesz też wypełnić formularz. Od pracowników ośrodka dostaniesz informacje, kiedy, komu i w jakim zakresie możesz pomóc.

Link do strony Śląskie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pod linkiem dostępne są akty prawne i dokumenty związane ze stanem epidemii: https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/akty-prawne-i-dokumenty-dotyczace-zapobiegania-przeciwdzialania-i-zwalczania-covid-19

 

 

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

galerie